هاست دانلود وارز

سرور مجازی دانلود 250 گیگابایت

سرور مجازی دانلود با فضای 250 گیگ
پهنای باند 2 ترابایت

سرور مجازی دانلود 500 گیگابایت

سرور مجازی دانلود با فضای 500 گیگ
پهنای باند 4 ترابایت

سرور مجازی دانلود 1 ترابایت

سرور مجازی دانلود با فضای 1 ترابایت
پهنای باند 8 ترابایت

سرور مجازی دانلود 2 ترابایت

سرور مجازی دانلود با فضای 2 ترابایت
پهنای باند 16 ترابایت

سرور مجازی دانلود 3 ترابایت

سرور مجازی دانلود با فضای 3 ترابایت
پهنای باند 24 ترابایت

سرور مجازی دانلود 4 ترابایت

سرور مجازی دانلود با فضای 4 ترابایت
پهنای باند 32 ترابایت

سرور مجازی دانلود 6 ترابایت

سرور مجازی دانلود با فضای 6 ترابایت
پهنای باند 48 ترابایت

سرور مجازی دانلود 8 ترابایت

سرور مجازی دانلود با فضای 8 ترابایت
پهنای باند 64 ترابایت